Logo 1 SREBRENICA-HERDENKING.NL

Voorbereidingscomité 2017

Casper ten Dam - Politiek Comité Stari Most
Jolies Heij - Politiek Comité Stari Most
Marije Luijtens - PAX-Cristi
Dion van den Berg - PAX Cristi
Šefkija Hadžiarapović - BiH Platform
Dževad Kurić - BiH Platform
Fahro Alić - Overlevende van de Srebrenica Genocide
Edo Hasanović - Overlevende van de Srebrenica Genocide
Sead Siočić - IZBN
Almasa Ćerimović - Mladi BiH
Aid Henić - Mladi BiH