Logo 1 SREBRENICA-HERDENKING.NL

Samenwerkende Organisaties

Vereniging van Overlevenden van de Srebrenica Genocide 1995: zoals de naam het al zegt is de vereniging van en voor overlevenden van de genocide in Srebrenica. De vereniging heeft een groot netwerk, en helpen zo ieder jaar weer bij het vinden van een Bosnische spreken voor de herdenking. Voor meer info:www.srebrenica95.nl


BiH PLATFORM: is de overkoepellende organisatie van burgers uit Bosnië-Herzegovina in Nederland. Sinds de oprichting in 1997 heeft deze belangenbehartigende organisatie vele projecten gehad. Een van de hoofdactiviteiten is het medeorganiseren van deze herdenking. Voor meer info:www.platformbih.nl


IVBN / IZBN: is de De Islamitische Vereniging voor Bosniaks in Nederland (Islamska Zajednica Bosnjaka u Nizozemskoj - IZBN). Deze organisatie is opgericht in 1991. De omvang en de activiteiten groeiden vooral na de grote toestroom van de vluchtelingen uit Bosnië-Herzegovina. De vereniging vaardigt jaarlijks een imam af voor het gebed tijdens de herdenking. Voor meer info:www.izbn.nl


Mladi BiH: is een overkoepelende Bosnische jongerenorganisatie in Nederland welke op initiatief van ‘BiH Platform’ is opgericht op 21 December 2005. Het doel van de vereniging is om jongeren uit Bosnië en Herzegovina te verenigen, door samen allerlei maatschappelijke en culturele activiteiten te organiseren. Naast de verschillende activiteiten welke Mladi-BiH organiseert, helpt het ook elk jaar met het meeorganiseren, meehelpen en onder aandacht brengen van de Srebrenica Herdenking in Den Haag.
Volg ons op facebook: www.facebook.com/mladibih
Voor meer info: www.mladi-bih.nl


SGTRS: De ‘Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers’ wil mensen alert houden en spant zich daarom in om de geschiedenis van de ruim veertigjarige fysieke deling van Oost- en West Europa (door de Koude Oorlog van 1945 – 1989) levend te houden. SGTRS werkt hierbij samen met Europese organisaties zoals het ‘Platform Europese Herinnering en Geweten’ en het ‘Europese Netwerk Herinnering en Solidariteit’. SGTRS memoreert de fysieke deling, opdat we de mentale deling die de laatste jaren is ontstaan, kunnen begrijpen, en zo doende kunnen overbruggen. Daarbij brengt SGTRS de misdaden van totalitaire en onderdrukkende regimes in herinnering, zoals die zich in de Balkan na 1989 hebben gemanifesteerd. Met name vraagt SGTRS hier aandacht voor de slachtoffers die er onder geleden hebben. Daarom ondersteunt SGTRS de jaarlijkse herdenking van de Srebrenica Genocide in Den Haag. Website:www.sgtrs.nl


Politiek Comité Stari Most: voortgekomen uit de actiegroep "Comité Voormalig Joegoslavië". Dit comité heeft gedurende de oorlog in Bosnië-Herzegovina (1992-1995) de standpunten van de Verenigde Naties en Nederland in het bijzonder gevolgd. Het comité reageerde tijdens de oorlogsjaren regelmatig openbaar op de passieve houding van Westerse landen, waardoor de nationalistische agressie steeds gruwelijkere vormen kon aannemen. Na het Dayton akkoord heeft het comité haar huidige naam gekregen: “Politiek Comité Stari Most” en is het organiseren van de jaarlijks terugkerende herdenking van de val van Srebrenica één van de kernactiviteiten geworden. Sinds het jaar 2017 is het Politiek Comité Stari Most opgehouden te bestaan.


PAX: Sinds het jaar 2017 neemt PAX geen deel meer in het organiseren van de herdenking.

ICHI: Sinds het jaar 2021 neemt ICHI geen deel meer in het organiseren van de herdenking.